กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชม.3

นายเรืองยศ ปันศิริ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

นางพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

นางปัทมา พุทธเสน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

นายอภิรมย์ ผิวละออ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

นางสาวพัชริดา ลำนักเนตร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ CMA3

E-Book รักถิ่นฐานผูกพันบ้านเกิด

We're SMART

www.nitescmarea3.info

รวมกิจกรรมและข่าวสารต่างๆจากทีมงานศึกษานิเทศ สพป.ชม.3