[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย]
1. วิทยาการคำนวณเบื้องต้น โดย ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ 2. รู้จักการคิดเชิงคำนวณและการเขียนโค้ด 3. การจัดประสบการณ์และกิจกรรมพื้นฐาน 4. กิจกรรมเกาะแสนสุข 5. เป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง part 1 6. เป็นหุ่นยนต์ดูสักครั้ง part 2 7. การนิเทศการจัดการเรียนรู้ PLC