ประกาศยกเลิกใช้ผลสอบ ONET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน

1632196659_d_1