มอบเข็ม​ CM​ ให้กับ​ Coding​ Mentor​ รุ่น​ที่ 1​ และรุ่นที่​ 2​ ของสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​เชียงใหม่​ เขต​ 3​