ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 177 ถนนโชตนา หมู่ที่ 12 ต.แม่สูน อ.ฝาง เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053346666, 053-346661-65 โทรสาร 053-346660