ทีมงานของเรา

275407010_928413644519324_7514728292439122402_n
นางรัชนี อุดทา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

277318202_374656001178762_4744806254715942084_n
นางสาวสักการะ ทนันชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระปฐมวัย

274835931_385661166896761_884150972039466114_n
นางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

Hathaiwan
นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระภาษาไทย

275453332_400085825450921_6927038218726077152_n
นางศิรภัสสร ศิริอางค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ

277232542_357668152954018_6244280253095387170_n
นางสาวพัชริดา สำนักเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

275437495_1116993775810404_809678121935906648_n
นางอลิศตรา อ่อนอัด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

275785930_448152723662998_2652436505550315762_n
นายเจษฏา ก้องสาคร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มสาระเทคโนโลยี

274855409_708580993467049_6494514453005851428_n
นางพรกมล เกษามูล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ

276144403_1179708272772404_6586018699169983006_n

นางสาวอรณัชชา เตชะวงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

276141278_551308459532773_2323659024274290417_n

นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปัญญา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มสาระปฐมวัย

274458604_2977722025871479_7833560622520017020_n
นายวรกันต์ ศรีวิชัย
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

277083157_686655685872455_20213132974434227_n

นางสาวอุบล สมวรรณ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ธุรการ

275111930_446573070598900_5367991753721519855_n

นางสาวสปภัสสร กันธะมาลา

อัตราจ้าง

ธุรการและงานทั่วไป